COEO Inkasso
Logo / coeo Bildmarke

Onze klanten leveren het bewijs

De beste oplossing voor onze klanten

De tevredenheid van onze cliënten en hun klanten vinden wij uitermate belangrijk. Voor hen geven wij alles, dag in dag uit, case voor case. Maar daar kunnen diegenen die het kunnen weten – onze cliënten – u het beste zelf van overtuigen.

coeo voor N-ERGIE

coeo werd in 2019 in het kader van een tender door N-ERGIE uitverkoren als sterk Partner. Belangrijke parameters in de aanvraag van de klant waren de aanwijsbaar succesvolle inzet van een DSC-interface, ervaringen van medewerkers met de energiesector en SAP IS-U, en een excellente incasso-know-how bij het beheer van actieve en passieve contractrekeningen. Complexe uitdagingen die we in de loop van het project in goede samenwerking konden oplossen.

Meer weten?

 

coeo voor N-ERGIE

De klant spreekt

„Met coeo hebben wij een partner gevonden die niet alleen toekomstgericht incasseert, maar even klantgericht is als dat wij dat zijn. Verder overtuigde ons de helder gestructureerde en niet in de laatste plaats de prettige samenwerking, zowel voor als na het afsluiten van de overeenkomst.“

Thomas Gründlinger , Kundenprozessmanagement Privatkundenservice

N-ERGIE Aktiengesellschaft